Snowsurf ostajan opas

SITEETÖN SNOWSURF 2023

Axel Lorentz snowsurfYleisesti laudan ulkomuotoa kutsutaan outlineksi. Outline määrittelee osittain laudan käyttötarkoituksen mm käytettävän tailin ja nosen sekä sidecutin muodon mukaisesti. Outlinea säädetään toimimaan halutun mukaisesti sheipeillä eli erilaisilla ominaisuuksia säätävillä yksityiskohdilla. Tällaisia outlinen ominaisuuksia muuttavia sheippejä ovat laudan pohjamuodot eli channelit eli yleisesti 3D muoto. Sheipit taper- ja rocker shape vaikuttaa pääasiassa laudan kelluntakykyyn lumessa ja korostaa tiettyjä ominaisuuksia outlinessä kuten laudan tuntuma- ja hallintaominaisuutta sekä kääntämistä.

Näiden lisäksi laudan rakenne määrittelee kiertojäykkyyden ja flexin jotka vaikuttavat sheippien ja outlinen toimivuuteen. Kyseisiä ominaisuuksia voi säätää myös kannen 3D muotoilulla ja ytimen kerroksellisella komposiittirakenteella. Ostajan oppaassa tutustaan ensimmäiseksi laudan sheippeihin, koska pohjan muotoilu on kaikista tärkein ominaisuus siteettömissä snowsurffeissa, kun taas siteellisissä snowsurffeissa laudan outline ja rakenne näyttelee isoa osaa laudan luonteesta. Artikkelin loppuosassa opasta käsitellään lyhyesti erilaisia materiaaleja kuten foamia, pohjaa ja rakennetta. Allaolevalla videolla asiat esitetään visuaalisesti. Facebookin Snowsurffaus ryhmään pääset tästä.

Sheipit

3D

Siteetöntä snowsurf lautaa ostettaessa huomio kannattaa kiinnittää laudan pohjamuotoihin sekä edellä mainittuihin muotoseikkoihin. Laudan pohjassa tulisi olla nykysuuntauksen mukainen melko voimakas 3D muotoilu.  Muotoilu tarkoittaa laudan pohjassa nosesta tailille kulkevia channeleita. Ne johdattavat lunta samaan tapaan kuin lainelaudassa pohjachannelit johdattavat vettä. Channelit eli laudan 3D pohjasheipit luovat samaan tapaan snowsurf lautaan ominaisuuksia kuin lainelautaan laudan pohjamuodot. Snowsurf laudoissa channelit tulisi keskittyä laudan pohjan molemmille reunoille eli lähelle laudan reiliä. Lauta menee käännöksissä kallellaan jolloin channelit luovat reileille vastetta lumesta. Tätä vastetta kutsutaan fin efektiksi ja se luo laudalle lainelautamaisen tunteen. Yksinkertaisesti 3D channelit ohjaavat lumipainetta laudan reileille, jotta lautaa pystyy ohjaamaan hallitusti ja kääntämään loogisesti sekä lainelautamaisesti yhdessä laudan muiden sheippien ja outlinen kanssa.

Uusimmissa snowsurffeissa on myös kannen päällipinnassa 3d muotoilua kuten käyttämässäni Rayne snowsurffissa. Siinä on nosen keskiosa melko kiertojäykkä, mutta laudan reilit joustaa nosen reunoilta luoden spoon nosemaista tuntua. Tämä on toteutettu ohennetuilla viilukerroksilla ja laskukuiduilla sekä kannen 3D muotoilulla.

Pohjan 3D muotoilu eli channelit luovat snowsurffiin päällipuolelle mietoa w-concavea mikä lisää jalan pitoa dekillä. Pohjachanneleiden avulla laudasta löytyy pitoa ja vastetta carve tyyppisiin käännöksiin sekä yleisesti käännöksiin loogisuutta esim metsälaskussa kuten videolla. 3D channeleita on erilaisia ja eri nimisiä kuten Gullwing channel. Itse tykkään laudoista, joissa laudan keskiosa nosesta tailiin on suora (flat) ja laudan reilit samalla tasolla keskiosan kanssa. Channelit menevät ikäänkuin lähellä reiliä. Tällainen lauta reagoi nopeasti kääntämiseen sekä kelluttaa hyvin ja loogisesti, reileistä saa myös paremman fin efektin kun channelit ovat lähellä reiliä. Tällainen lauta on tuntumaltaan lainelautamaisin snowsurf. Keskellä lautaa voi olla myös V muotoa ja reilit korkeammalla tasolla kuin laudan keskiosa (gullwing channels). V Sheipissä laudan keskiosa rikkoo lumen pintaa ja ohjaa sitä reileille. Tämän tyyppinen lauta on tehty syvempään/pehmeämpään tasalaatuiseen lumeen. V sheippi tai pohjan concave ei ole omaan mieleen, koska ne vievät lainelautamaista ja loogista tunnetta. Snowsurffailussa onkin hienoa, että jokaisella on oma maku ja mieltymys joita kannattaa testailla, myös se vaikuttaa minkälaista tuntumaa ja fiilistä laudalta hakee ja missä lautaa käyttää.

Rocker ja taper

Rocker ja taper shape muotoilulla vaikutetaan laudan uiviin kelluntaominaisuuksiin ja sitä kautta ne vaikuttavat laudan kääntämisominaisuuksiinkin. Taper tarkoittaa, että laudan nose on laudan tailia leveämpi eli lauta tavallaan kapenee tailia kohden. Siteettömän laudan sheippi kuuluu olla taper eli taaksepäin kapeneva ja oikeat suhteet rockeria. Liika noserockeri hidastaa turhaan lautaa tai siitä tulee sellanen kengurudekki, joka pyrkii kokoajan ylöspäin hangesta ja ui nose pystyssä puuterissa sekä on hidas. Taper shape korostaa rocker ominaisuutta.  Suosi lautoja joissa on 25-50mm tapered shape ja miedot rokkerit. Sama rocker ja sama taper voi olla erimuotoisessa eli eri outlinen omaavassa laudassa kuten fish tai moontail peräisessä laudassa. Tail rocker nopeuttaa laudan kääntymistä ja sillä pystytään vaikuttamaan perän muodon ominaisuuksiin. Perän ominaisuudet korostuu mitä kovempaa lumi on. Mitä lujempaa menet sen enempi tarvitset noserockeria, mutta sen vauhdin saamiseksi tarvitset laskullesi jyrkkyyttä ja pituutta. Siksi miedoilla rockereilla olevat laudat toimivat Suomessa mielestäni paremmin, kun laskut ovat 150-350m luokkaa ja törmät loivia. Suuntaus on, että liika rokkeri poistuu ”muodista” ainakin siteettomien lautojen osalta. Loivempirokkerinen lauta toimii myös kovemmassakin vauhdissa, tarvitsee vain tehdä jyrkempiä käännöksiä ja luottaa lautaan kuten alla videolla kohdassa 0:22-0:26. Mikäli alla oleva suomi snowsurf video ei lataudu niin linkki tästä

Outline eli ulkomuoto

Outline eli laudan ulkoiset muodot käsittää nosen ja tailin eli perän ja nokan ulkoiset muodot. Outlinestä näkee laudan nosen ja tailin muodon. Ne määrittävät laudan käyttötarkoituksen. Useimmiten siteettämät laudat on 125-155 cm pitkiä riippuen outlinestä. Syvät swallowtailit ovat yleensä yli 165cm pitkiä lautoja. Siteettömissä laudoissa kaikissa on lähes poikkeuksetta leveä nose (320-355mm), jossa nose on toteutettu osittain rocker muodolla ja osittain taivutuksella ylöspäin. Taileja on erilaisia kuten erisyvyyksisiä swallow taileja (1. vasemmalta) sekä niistä hieman miedompia fishtaileja (5. oikealta). Fishtailista vielä miedompana muotona on moontail (3. ja 4s oikealta) joka oli suosituin tailmalli 2020 ja nyt nousemassa monen valmistajan 2022 suosituimmaksi tailin muodoksi. Itsekin tykkään!

snowsurf tails

Neutraaleista taileista on monta variaatiota kuten diamond tail ja pyöreä (oikenapuoleisimmat). Ääripäänä on suoraperäinen. Tailit ovat yleensä yli 310-320mm leveitä. Siteettömissä laudan tailin kuuluu olla jäykempi kuin nose ja pohjolan törmillä mielummin ilman upottavaa ja siksi hidastavaa swallowtailia. Moontail tai vastaava lähes suoraperäinen antaa myös tarvittavaa ”taka”potkua eli tailin pitoa pehmeässä lumessa ilman vauhdin hidastumista. Takapotkulla pystyy kääntämään lautaa ja rytmittämään käännöksiä. Tällaisella taililla on mukava roiskutella lunta käännöksien loppuvaiheessa eli tehdä slasheja. Myös tailissa voi olla erilaisia 3D muotoiluja. Tailin channelit ja jyrsityt ”urat” toimivat samaan tapaan kaasupolkimena kuin lainelaudoissa leveät tailchannelit. Omissa performance lainelaudoissa on kaikissa tail channelit. Tailchannelit snowsurffissa ja lainelaudoissa tekevät laudasta nopeamman joka korostuu vauhdin säilymisenä käännöksissä.

Slash tarkoittaa snowsurffauksessa ja lainelautailussakin laudan taililla veden/lumen roiskutusta käännöksessä. Se, että laittaa lautaa vain poikittain ei ole slash vaan oikeaoppinen slash tehdään käännöksen yhteydessä ja se lumen roiskutus korostuu vasta käännöksen loppuvaiheessa. Slashit ovat helpompia ja näyttävämpiä mitä vähemmän perässä on halkiota. Jos laudalla tekee nopeita poikittaisia käännöksiä ja lumi roiskuu reililtä kutsutaan trikkiä snap nimellä. Snap on kaikista helpoin tehdä, mutta jos niitä tekee useamman peräkkäin esim fronttipuolelle tyylittely katoaa, koska laskusta tulee kulmikasta. 

Swallowtailin idea on, se että se uppoaa lumeen. Fishtail ei upota ihan niin paljoa kuin swallow tail. Älytöntä syvää swallowtail perää ei suomessa kannata suosia, sillä se vain hidastaa turhaan vauhtia muutenkin loivilla törmillämme. Tällaiset syvät swallowt ovat usein yli 165 cm pitkiä lautoja ja ainakin liian pitkiä perus suomitörmälle. Jyrkkä noserokker ja syvä swallowtail on mielestäni huonoin mahdollinen yhdistelmä Suomen olosuhteisiin. Tällainen snowsurf lauta on hidas ja se vaatii jyrkähkön rinteen ja paljon pehmeää tasalaatuista lunta sillä se ui nose pystyssä. Japanin puuterissa ja optimaalisen jyrkillä törmillä sellainenkin lauta varmasti toimii parhaiten. Laudan outline määrittelee myös laudalle tietyn sidecutin eli leikkaavuden ja se tulee kuin automaattisesti outlinen vaikutuksesta, koska snowsurf lauta noudattaa taper shapea. Tietysti laudan voi toteuttaa myös reverse sidecuttina, mutta silloin sen käyttöalue on aika marginaalinen.

Sidecut eli leikkaavuus eli kääntösäde

Käyttötarkoitukseen sopiva tailin muoto määrittää snowsurffilaudan pituutta, keskikohdan leveyttä ja reilien sivuleikkausta eli sidecutia. Erilaisille tailin ja nosen muodoille on olemassa erilaisia kääntösäteitä ja valmistajat tietävät mikä outline toimii parhaiten minkälaisella kääntösäteelle.  Snowsurflaudoissa sidecut eli metrisuureena mitattuna kääntösäde on noin 10-12m luokkaa 140cm laudassa. Sidecut korostuu siteettömissä ja siteellisissä laudoissa perää kohden jolloin puhutaan directional sidecutista. Liika leikkaavuus eli sidecut vie laudasta kuitenkin luonnetta puuterissa ja side cut onkin tärkeämpi mittayksikkö siteellisissä laudoissa joita ajetaan kantillakin. Mitä enemmän siteettömässä laudassa on sidecutia sitä jyrkemmät pohjachannelit lauta vaatii, koska lauta kaipaa lumivastetta. Lauta kääntyy myös nose- ja tailrockerilla pehmeässä lumessa, joten sidecutin ja channelien toiminnalle valmistajat ovatkin testanneet parhaan mahdollisen sweetspotin ja se onkin valmistajakohtaista tietämystä..

Snowsurffeissa kääntösäde ei ole pyöreä vaan muuttuva ja sitä on siksi vaikea laskea taper ja rocker laudoissa matemaattisella kaavalla R^2 – 2*R*M -M^2 = R^2 – (c/2)^2.

Päinvastainen sidecut eli reverse sidecut mitä lainelaudoissakin on, käytetään joissakin powsurffeissa, jotka on optimoitu vain yhdelle lumikerroksen muodolle eli todella pehmeälle puuterille. Siteellisissäkin on kokeiltu tällaista sheippiä mm Korua Obelix laudassa. 

Käytetyt materiaalit

Pohjamateriaali

Siteettömässä snowsurffissa vauhdin saaminen on a ja o. Siksi laudan pohjamateriaalikin on tärkeä tekijä. Yksinkertaisesti kaikki Ptex ja vst pohjaiset luistavat paremmin kuin pelkät puupohjalla olevat. Puupojaisia kannattaa voidella pikavoiteilla ja silloin ne luistaa ihan hyvin. Fluori imeytyy puuhun nopeasti, mutta ei ole kauhean ekologista. Siteettömässä laudassa ei välttämättä tarvitse olla teräskantteja. Niistä saattaa olla jopa haittaa, sillä erilaiset lumikerrokset tökkivät tällöin enemmän tai lauta haukkoo helposti hankeen. 

Foam

Yksi oleellisin ominaisuus siteettömissä laudoissa on laadukas jalkatason foam. Foam mahdollistaa laudan ominaisuuksien käytön sillä lipsuvilla jaloilla ei saa aikaiseksi mitään. Jalkatason laadukas foam ei kerää lunta eikä jäätä ja siitä löytyy grippiä kaikenlaiseen laskuun mm släsheihin ja powedrcarveen. Paakkuuntunut lumi dekin pinnalla lisää dekkiin painoa ja heikentää pitoa sekä muuttaa jalan asentoa dekin päällä lipsumisesta puhumattakaan. Huono foam ei pidä pakkasella ja kerää lunta ja jäätä. Tämän lisäksi krippimateriaali pitää olla suhteellisen ohutta ja kevyttä hyvän tuntuman saavuttamiseksi. Ohuuden ansiosta laudan pinnan 3D muotoilustakin saa parhaan hyödyn. Olen huomannut, että paksukrippisissä foameissa tuntuma on pallomainen samaan tapaan kuin paksu pehmeä krippi saa aikaan skeittilaudassa. Sekin vaikuttaa, että itse vierastan lainelaudassa pädejä sillä tykkään luonnollisesta tuntumasta lautaan varsinkin tossujen kanssa. Joissain laudoissa on pitotapit ja nystyrät, ne on ihan hyviä ja kevyitä, mutta irtoavat herkästi.  Äsmö on kehitellyt lajiin Dakinen kanssa magneettifoamin ja magneettikengät. Itse en oikeen syty ideaan vaikka vaikea sanoa mitään mielipidettä ennenkuin testaa. Lisäpainon huomaa laudassa ja painava snowsurf onkin aika haastava kääntää jyrkempään tai släshäillä. Slash kuva tästä. Pidän itse lautaa aina kylmässä ennen snowsurffisessiota ja silläkin on vaikutusta lumen paakkuuntumiseen. Vinkki: Älä ota lautaasi heti käyttöön lämpimästä auton takapaksista vaan anna se jäähtyä vallitsevaan ulkolämpötilaan ennenkuin laitat sen hankeen. 

Rakenne

Laudan rakenne on yleensä komposiitti eli kerrosrakenne yhdistettynä kuitua ja sideainetta (epoksi, PU..) sekä puuta. Komposiitin ytimiä voi tehdä esim puusta päällekkäisin kerroksina tai rimottamalla. Eri puulaaduilla ja hyödyntämällä puun syyn suuntia voidaan optimoida ominaisuuksia esim kiertojäykkyyttä ja flexiä. Myös laadukkaasta vanerista saa aikaan ihan kelvollisia snowsurffeja ja nekin voi laminoida kuiduilla vakuumissa vaikka epoksilla. Pelkät vaneriviiludekit tuppaavat menemään kieroon ajan kuluessa tai katkeamaan takajalan kohdilta. Vaneriviiludekkeihin on vaikea tehdä 3D channeleita ja siksi niihin ei sellaisia tehdä. Concavea saa aikaiseksi pohjaan, mutta se ei korvaa 3D channeleita. High end snowsurffeissa on rakenteeseen suunniteltu erilaisia puuviiluja lajiteltuna eri suuntaisesti erilaisilla kerroksilla jolloin ne muodostavat flexiä ja kiertojäykkyyttä haluttuihin kohtiin laudassa. Kun tällainen rakenne laminoidaan kuiduilla moneen eri suuntaan saadaan tarkka flexi ja kiertojäykkyys esimerkiksi 2 puuviilua ja lasikuidut + hiilikuidut. Kannen 3D muotoilulla eli sillä, että esimerkiksi nosen reileillä on vähemmän viilukerroksia voidaan vaikuttaa paljonkin nosen toimintaan kuten myös tailinkin. Rakenteen suunnittelussa onkin huomioitu laudan pohjan 3D channelit, koska channelit jäykistävät lautaa. Siksi 3D laudan valmistaminen kotikonstein onkin haastavaa ja moni tekeekin ensimmäisen laudan ilman pohjamuotoja. Snowsurffeissa ekologisuus on vahvasti läsnä, joten on toivottavaa että lautoja alettaisiin rakentamaan biokomposiiteista kuten esim UPM Formista, mistä on valmistettu jo menestyksellä kanoottejakin. Rakenne ja materiaalit vaikuttavat laudan painoon. Komposiittirakenteiset snowsurffit painaa vain noin 2.5-2.7 kiloa. Rimotetut painaa viilutettuja yleisesti hieman enemmän.

Leash ja leashplug

Monella valmistajalla on leashille oma paikkansa dekissä. Käytä aina leashia, koska karannut lauta on todella vaarallinen. Pehmeästä lumesta on myös vaikea löytää karannutta lautaa. Spiraalimalliset leashit ovat parhaita sillä ne ei roiku perässä kiinteän kaapelin sijaan. Hyvissä leasheissa on myös laukaisunvarmistin mikäli se jää oikeasti jonnekin jumiin. Mikäli käytät lainelaudan leashista peräisin olevaa jalkasträppiä niin sen pito heikkenee pakkasessa, koska velcro täyttyy lumella. Kaksipuolinen velcro jalkasträppi on paras sillä lumi ei pääse silloin velcroon. Paras vaihtoehto on käyttää pienintä karabiinia ja lukita se esim housujen vyöhön sellaiseen paikkaan mistä se ei satuta kaaduttaessa. Koiran/kissan ulkoilutusflexistä saa myös hyvän DIY leashin. Offshoresta löytyy virallisia Vicious snowsurf spiraalileasheja joissa karabiinikiinnitys vyöhön.

Unelma snowsurffi

Siteettömänä snowsurf lautana olisikin täydellinen sellainen snowsurffi, jossa olisi useamman kauden siteellisenä lautana käyttämäni Nitro Squashin nose ja Rayne snowsurffin moontail perä tosi miedolla rockerilla. Kannen ja pohjan 3d muotoilu sekä taper shape sekä rockerit olisi Raynen snowsurffista. Dekin nose olisi melko löysä, mutta tailista lauta olisi huomattavasti jäykempi. Dekin pituus vaihtelisi käyttöpaikan mukaan joten malleja voisi olla kaksi, lyhyempi 145cm metsälaskuun ja pitempi 155-160cm avonaiselle kentälle. Joissakin laudoissa on reunoilla tai nosessa concave/convex ”siivekkeet” lisäämässä kelluttavuutta, mutta en ole vielä päässyt testaamaan sellaista.

Henkilökohtaiset suojat ja snowsurffauksessa käytettävät kengät

Itse en tykkää käyttää lumilautakenkiä enkä vaelluskenkiä. Käytän mahdollisimman taipuvapohjaisia vesitiiviitä talvikenkiä jalkatuntuman maksimoimiseksi. Käytän usein housujen alle mahtuvia polvisuojia. Jotkut tykkää käyttää housujen alle mahtuvia suojahousuja joissa on pädityyppinen lonkkasuoja. Päätä voi suojata lumilautakypärällä tai sitten ihan skedekypärällä + irtohuppu. Housujen alle mahtuvat slim 661 Kyle Strait polvisuojat maksavat Offshoressa 25e ja lonkkasuojahousut 45e. Vicious Snowsurf spiraalileashit maksavat Offshoressa 36,90e

Muita vinkkejä.

Tästä artikkelista löytyy kysymyksiä ja vastauksia koskien siteetöntä snowsurffausta ja mm valokuvausta sekä törmälle nousemista.

Spotit

Katsomalla laskujälkiäsi kertoo se paljon laudastasi tai törmän soveltuvuudesta snowsurffiin. Jos käännösjäljet näyttävät vain painantauralta lumessa niin joku asia mättää. Paras spotti siteettömälle snowsurffille on jyrkähkö rinne. Liian jyrkällä törmällä siteettömässä laudassa ei aina riitä reilipaine ainakaan laskun alkuosalla, koska vauhtia ei ole tarpeeksi suhteessa jyrkkyyteen ellei lumi ole todella pehmeää. Oman sweetspotin eli vauhdin/jyrkyyden löytäminen on tärkeää eikä sellaisia toimivia snowsurffispotteja kannata huudella yleisesti. Omatkin spotit on laskettu rikki 10 laskua /spotti. Joskus joutuu odottelemaan uutta dumppia jopa seuraavaan vuoteen. Rikkilasketulla ja vanhoja laskujälkiä sisältävällä spotilla on ikävä laskea ainakin siteettömällä laudalla. Erikerroksinen lumi on myrkkyä siteettömälle nautinnolle. Kevät tuo myös haasteensa sillä puiden vieressä lumi on kerrostunutta monestakin syystä. Kartalla on noin 10 spottia joten ne laskee päivässä parissa. Suunnittelen laskut aina ennalta jotta törmälläpääsis mahdollisimman monta laskua. Videoitaessa käytössäni on 4 kameraa ja vaikeutena on laskun osuminen ruutuun. Siteetön snowsurffaus on ihan oma lajinsa ja kaikista lähimpänä se on perinteistä lumilautailua. Tosiasia on, että snowsurffaus on kehittävänä harjoituksena todella kaukana oikeasta lainelautailusta- Snowsurffaus mielikuvissa pyritään vain romantisoimaan lainelautailua vaikka snowsurffilaudassa ei ole fin efektiä ja ylökropan liikkeet ovat erilaisia. Cutbackit ovat käytännössä mahdottomia siteettömällä snowsurffilla ja välttävästi siteellisellä. Mikäli haluat oppia lainelautailemaan tai parantaa lainelautailutekniikkaasi ja nostaa surffaustasoasi helposti niin ainoa harjoite siihen on surfskate.

VAIHTOEHTOISET SITEETTÄMÄT SNOWSURFFIT

Teräskantillinen sideoptiolla (hybrid snowsurf)

Markkinoilla on paljon vaihtoehtoja siteettömistä snowsurffeista, joihin voi asentaa siteet. Kyseisissä laudoissa on teräskantit ja laudan päällä pehmeä ohut foam pinta. Itse olen kokeillut tällaista Burtonin lautaa ja se oli kyllä ihan mukava laskea siteiden kanssa. Ilman siteitä lauta oli hieman epävakaa pehmeässäkin lumessa. Lauta lähti muutaman kerran yllättäen pois jalkojen alta ja luulen kokemuksien syyksi laudan teräskantteja tai pohjachannelien puutetta. Toisaalta laskukokemus on vain yhden päivän osalta ja en osaa oliko lauta liikaa kompromissi vai ei. Mikäli joku omaa kokemusta teräskantillisen siteettömän snowsurffin toimivuudesta niin saa ottaa yhteyttä juha.sila@offshore.fi niin julkaisen mielelläni kokemusartikkelin aiheesta.

Reilillinen/evällinen siteetön snowsurf

Snowsurf rail prototypeReilillisiä snowsurffeja on näkynyt netissä muutamia ja sellainen vaikuttaa mielenkiintoiselta. Reili estää laudan peräpään luistamisen alta ja ns slaidaamisen  

Snowsurf with rails and finsViimevuonna (2021) rakentelin 3 erilaista versiota pohjaevällisestä snowsurffista. Se todellakin toimii myös kovassa lumessa sekä hoidetulla rinteellä. Kuvassa yksi ohjurieväasetelmista, joka toimi välttävästi. Laudan ideana on, että evinä toimivat kiskot ohjaavat pohjassa lunta channelien tapaan pehmeällä lumella toimien ”evinä”. Ne yhdessä muodostavat laudan pohjaan lumen virtausta ja takana olevat lyhyet reilit toimivat evinä. Idea on suoraan lainelaudan pohjasheippien ja evien toiminnasta. Kovalla lumella reileistä saa kontrollia ohjautuvuuteen ja niiden muoto vastaisi laudan outlineä eli lumi ohjautui reilienmukaisesti. Paras asetelma oli laudan leikkauslinja kulkisi nosesta takareilille päin eli eville tai keskellä yksi evä. Myös kaksi pientä evää takana toimi. Itse olen tykästynyt myös minitrailer (knubster) eväsetillä toimiviin lainelautoihin, joten olisikin luonnollista päästä kokeilemaan reilievätyyppistä siteetöntä snowsurffia.

Snowsurf skate

Offshore on kehitellyt (12/2021) Rayne lautaan asennettavan adapterin, jonka ansiosta snowsurf mukautuu surfskateksi. Adapteriin on kiinnitetty Hydroponic2 surffitrukit, jotka on todettu testaamalla toimivimmiksi tämäntyyppiseen ”surf”lautailuun. Adapterin kiinnittämiseksi snowsurffiin et tarvitse reikien porailua eikä lautaan tarvitse tehdä muitakaan muutoksia. Adapteri toimii vain Raynen snowsurf laudassa ja sitä on tehtynä rajallinen määrä. Hinta on 195e sisältäen adapterin, HY2 surffitrukit ja renkaat integroiduin Hydroponic abec-9 laakerein. Aina sitä puuteria ei löydy. Alla video aiheesta. Offshoresta löytyy myös muutamia snowsurffauksen tekniikkaharjoitteluihin erittäin hyvin soveltuvia snowsurffeja, pitkiä ja lyhyitä sekä erilaisilla surffisysteemeillä.

SITEELLINEN SNOWSURF

Siteellisiä snowsurffeja on markkinoilla paljon. Siteellinen eroaa siteettömästä huomattavasti eikä varsinaisesti kannata ostaa sellaista hybridiä (siteetön-siteellinen) mikäli ajatuksena on laskea pelkästään siteiden kanssa. Siteellinen snowsurf on perinteiseen lumilautaankin verrattuna aivan erityyppinen lauta, jota ohjataan erilaisella tekniikalla mikäli haluat oikeata fiilistä ja tyyliä eli snowsurffausta.

juha sila snowboard carving

Siteiden muokkaus

Snowsurf laskutekniikan tyypillisiä piirteitä ovat yläkropan ja käsien käyttö sekä takajalkapainotus yhdessä etujalan tietynlaisella käytöllä käännöksissä. Tästä syystä itsekin olen poistanut/vapauttanut etusiteestä forward lean toiminnon siten, että side pääsee kääntymään reilusti taaksepäin (pohkeen puolelle eli negatiivinen forward lean kulma). Olen muokannut molempia siteitä enemmän taaksepäin kääntyväksi (hionut baseplaten forward lean vasteen 0.5cm ohuemmaksi ja highbackin laskusuuntaan joustavavimmaksi (eri jäykkyset highbackit takana ja edessä). Siteet ovat kuitenkin korkealla highbackillä sillä matalalla highbackillä löysistä siteistä katoaa tuntuma. Nämä muokkaus toimenpiteet päästävät etujalan toimimaan lainelautailusta tutulla käännöstekniikalla ja trimmauksella. Yhteen sidepariin on mennyt kahden erilaisen siteen osat eli siteiden muokkaus ei ole mitään halpaa puuhaa. Siteet laitan lautaan aina reilusti set back stanssille. 

Monojen valinta

Monoina käytän mahdollisimman löysiä (flex 3-4), mutta tietenkin istuvia. Monomallina suosin sellaista jossa ei ole kallistusta eteenpäin, joten vanhat Burtonin mallit on hyviä mm Moto ja Ruler. Monon istuvuus siteeseen kannattaa kokeilla siteiden muokkauksen jälkeen ja valita mieleinen mono sen mukaan. EN tykkää korkeapohjaisista enkä etenkään kovin kantapäävaimennetuista, koska niillä katoaa lautatuntuma. Sama juttu skeitatessa.

Laudan valinta on erittäin henkilökohtaista

Muokatut siteet toimivat lähes kaikissa siteellisissä snowsurffeissa, mutta laudoissa on isoja eroja. Olen huomannut että mitä löysempi lauta sen jäykemmät siteet tai mitä jäykempi lauta sen löysemmät siteet. Tämä ideologia on toiminut vain snowsurffeissa eikä koske muita lautatyyppejä. Esimerkkinä Libtech Round Nose Fish laudalla laskin melkein siteet ja monot auki, kun taas ekan generaation löysällä Nitro Quiver 154 POW laudalla laskin siteet ja monot huomattavasti kireämmällä. Gen1 mallin Nitro Quiver (joka aloitti quiver malliston, mutta oli tuolloin ainoa quiver lauta) oli edelläkävijä snowsurflaudoissa ja sen ajan spexit edessä rocker takana camber on omasta mielestä paras yhdistelmä siteelliseksi allround snowsurffilaudaksi (kuvass alla). Siteellisissä snowsurffeissa tykkään leveistä malleista ja alle 170cm pitkistä, joissa ei ole swallowtailia. Siteellisissä snowsurffeissa voimakaskin swallow ei niin haittaa, koska siteellisellä pystyy painottamaan (nojaamaan) erilailla eteenpäin joustavien siteiden ansiosta. Oma mielipide on kuitenkin se, että perän pitää potkia myös siteellisessä laudassa ja kiihdyttää vauhtia käännöksen loppuosalla. Tykkään myös laudasta, jossa leikkaavuus (sidecut) korostuu perää kohden reippaastikin. 3D muotoilukin on löytänyt siteelliset snowsurffit ja esim. Burton on tehnyt sellaisia jo muutaman vuoden. Pääsin kokeilemaan 2020 tällaista tail channel Burton protolautaa (tulossa nimellä Burton Family Tree 3D Double Dog Camber 2023) ja perä todellakin potki! Laudassa oli jopa alpine laudan piirteitä. Ehkä snowsurffit siirtyvätkin carven puolelle tulevaisuudessa.

Juha Sila snowsurf

Siteellisillä snowsurffeilla pystyy laskemaan aivan hyvin normaaleilla hoidetuilla rinteilläkin ennakkoasenteista riippumatta. Siteellisellä carvailu on hauskaa. Siteellistä ostettaessa kiinnitä huomiota sopivaan pituuteen, laskijan taitotaso sekä pituus ja käyttötarkoitus huomioiden. Leveämpi kelluttaa paremmin joten leveyskin erityisesti nosessa on tärkeä. Laudaksi valitsisin sellaisen jossa on rokkeria nosessa alkaen keskikohdasta lautaa ja perässä hieman camper muotoa. Mielestäni siteellinen snowsurffi ei saa olla löysällä flexillä vaikka markkinoilla on paljon todella löysiä lautoja. Niiden toimiminen sekalaisessa maastossa ja kerrostuneessa lumessa on vähän ennalta arvaamatonta. Valitsen laudan aina 7+ flexisenä. Myös siteellisessä nose pitää olla leveä ja olenkin tyytyväinen Nitro Squashin noseen niin rinteessä ja erityisesti rinteen ulkopuolella laskemisessa. Mielenkiintoisena odottelen 2022 kauden uutuuksia siteellisten ja siteettömien surf/powlautojen osalta. 2022 Burtonilta on ainakin luvassa uusia visioita pohjien muotoilulle, erityisesti nosessa ja tailissa tulee olemaan channel tyyppisiä lumiohjaimia. Myös Korualta on tulossa channel lautaa 2023-24 ja prototyyppejä on näkynyt jo kaudella 2021. Siteellisissä myös flat laudat yleistyvät, joihin olen hieman skeptinen.